1959

Saneringer fjerner en masse huse mellem de gamle hovedstrøg Skomagergade og Bredgade, så at Schmeltz´ Plads opstår som vej og parkeringsplads.

Nyt Bibliotek i Roskilde bygges, hvor tidligere Det adelige Jomfruklosters avlsbygninger og forpagterbolig lå.

Fritidshjemmet i Blågårdsstræde drevet af foreningen "Roskilde Ringen for Børn og Unge" flytter til Bondetinget 16. Her indvies det 20. marts.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle