1917

Badeanstalten i Læderstræde bygges.

Skandinavien i Domkirkestræde, hvor boligerne var ”et rum med alkove og køkken, hvor rotterne huserede”, rives ned. Den nye ejendom går omkring hjørnet til Skt. Olsgade.

Asylet i Asylgade på Bjerget lukker. Under krigen er der ikke længere behov for at passe børn offentligt: Kvinderne går hjemme.

Magasin du Nord (Wessel og Vett) sælger sit udsalg Algade 7 til grosserer Seidenfaden, som indretter manufakturhandel i bygningen.

Der er byrådsvalg, og stillingen fra 1909 og 1913 bevares.
Efter ønske fra Chr. X påbegyndes opførelsen af Chr. IX´s Kapel ved Domkirken.

Svogerslev genopbygges efter branden. En af de nye gårde er Toftegård.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle