1930

Resten af Gotzians Gård, Algade 14, rives ned, fordi Roskilde Bank skal udvide.

På den udstykning fra Det adelige Jomfrukloster, som kommunen købte1910, anlægges efterhånden flere veje.  Foruden Klostervang og Kong Valdemarsvej ligger her Kong Haralds Vej, Kirkegårdsvej og Dronning Margrethes Vej. Nu afsluttes bebyggelsen af området ved anlæggelse af Klostermosevej (hed bare Klostermosen 1967-1976) og Louisevej. 
Desuden navngives samme år Store Møllevænget.

Roskilde Tidendes (i dag Dagbladets) hus i Hersegade 22 opføres, hvor før indkørslen til Borchs tømmerhandel lå.

Gråbrødre Skole (opr. Roskilde Realskole) bygges på det område, hvor den borchske tømmerplads havde ligget.

Roskilde Højskole købes af AOF, som her etablerer landets anden arbejderhøjskole (Esbjerg var først).

Bageriet og rebslagerriet Algade/Lille Gråbrødrestræde rives ned, og i stedet opføres en forretningsejendom.

Købmand Jørgen Krog i Niels Madsens Gård i Skomagergade 46 dør.
Gasværket bliver udvidet. Det skal frem over også levere gas til Skt. Jørgensbjerg.  

Svogerslev smedje bygges om og indrettes nu som telefoncentral, senere som brødudsalg.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle