1907

Vor Frue Kirke i Vor Frue bygges.

Ladegårds Møllegård (gårdbygningerne) på Ladegårdsvej (i dag Præstemarksvej) brænder igen. Det er den mølle, familien Mellerup har ejet, og som er ”gården” i Gustav Wieds roman ”Livsens Ondskab”. Halmvarefabrikant Lars Nielsen køber grunden.

Halmvarefabrikant Lars Nielsen køber Ladegårdsgrunden og sætter de 4 milepæle foran sin fabriksindkørsel på Ringstedgade 68 (i dag Ledreborg Tømmerhandel).

Vejen mellem København og Roskilde brolægges på visse strækninger i Københavns Amt med chaussésten. Stenene importeres fra Sverige (Halmstad i Halland).

Tyvekosterne fra Domkirken, dronning Margrethes brokadekjole, hvæssesten og vadmelsfane, genfindes i Uppsala og undersøges videnskabeligt (det viste sig, at de var ægte nok), hvorpå de udstilles i domkirken i byen.

Provstevænget opføres. Samme år anlægges Klostervang, og Sortebrødre Klosterstræde/Klosterhusene (det gamle Grønnegade) ændrer navn til Dronning Magrethes Vej. Skovbovængets Allé, Skovbovængets Sideallé samt Skovbogade anlægges.

Skt. Jørgensbjerg Sogn køber et stykke jord i Skt. Hansgade af Skt. Jørgensbjerggård og anlægger en ny kirkegård til erstatning for Skt. Ibs (som stadig brugtes til urnebegravelser). Kapellets arkitekt er domkirkearkitekten Hans J. Holm.

Pipers Vænge beplantes og bliver begyndelsen til Byparken. Landskabsarkitekt er Aage Hansen. Før anlæggelsen lå der marker fra Domkirken og helt ned til Skt. Ibs.

Biografen Kino(grafen) åbner Algade 2.

Roskilde Højskole (senere Roskilde Efterskole) bygges.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle