1937

C.C. Hansens Klemmefabrik flytter fra Hersegade 15 til nyanlagt fabrik på den grund, hvor den nedbrændte Store Mølle lå på Ringstedvej.

Indenrigsministeriet udsætter kommunevalget i Roskilde og på Skt. Jørgensbjerg, fordi man har en sammenlægningsplan klar.  
Carl Axel Skovgaard-Petersen ophører med at være domprovst i Roskilde. Ny i embedet bliver C. I. Scharling.
Vandværket må udvides, fordi det nu også skal levere vand til Skt. Jørgensbjerg.

Hvor den nedbrændte Hørgård lå, opføres Vandrerhjem. Det kaldes også Hørgården.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle