1938

Skt. Jørgensbjerg Kommune (inkl. området omkr. Hedegårdene fra Skt. Ibs gamle sogn) indlemmes i Roskilde Kommune efter at mølledammene imellem Roskilde og Bjerget er overbygget, så at forbindelsen er oplagt.  
Roskilde udses til at være forsøgsby for Civilforsvaret, og der afholdes i november en stor øvelse, hvor alle skal mørklægge deres vinduer, kantstenene i gaderne er malet hvide og alle biler skal køre med lavt blus.  
Roskilde Amts og Bys Sygehus udvides. Det sker ved, at amtet overtager de bygninger, Roskilde Menighedssygehus havde ligget i.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle