1939

Johan Galsters (f. 1910) statue, Roar og Helge med Oehlenschlägers digt ”Helge” stilles op på Stændertorvet.

Der er byrådsvalg, og kommunalbestyrelsen udvides efter kommunesammenlægningen til 19 medlemmer. Socialdemokratiet får absolut flertal med 11 mandater, de Konservative bliver næststørste parti med 5, de Radikale får 2 og Venstre får 1. De tre ledende personer fra Skt. Jørgensbjerg Sogneråd indvælges af Socialdemokratiet.
C. I. Scharling ophører med at være domprovst i Roskilde. Ny i embedet bliver Einar Holstein Laurits Ege.

Bondetinget 8 rives ned for at give plads for et nyt hus.

Skt. Jørgensbjerg bliver udskilt fra Vor Frue kirkesogn og bliver selvstændigt pastoret.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle