1945

Tyskerne overgiver sig til de allierede 4. Maj og 8. Maj kommer engelske soldater til Roskilde. Og i juni rykker den danske garnison tilbage til Roskilde Kaserne.

Den gamle smedje i Smedegade på Bjerget rives ned (lå lige over for Toftegade). Der bygges ikke nyt på grunden.
Henry Stryhn køber Københavns Leverpostejfabrik.

Ved valget til Folketinget taber den konservative Alfred Dahm Biadslev.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle