1944

Under folkestrejken i København breder strejken sig til Roskilde, hvor konsekvenserne dog bliver små. På baneterrænet står der dog nogle godstog med kødvarer til Tyskland, som enten kan få lov til at rådne op - eller spises. Det sidste blev tilfældet: Folk hentede kød i toget, skønt tyskerne forsøgte at forhindre det ved forskellige steder i byen at arrestere folk, der gik rundt med kødpakker.

Der oprettes bibliotek i Vindinge (på skolen).

Da tyskerne i september vil arrestere det danske politi, punkterer den bil, man sender ud fra København, i Tåstrup. Politiet i Roskilde når derfor at blive advaret, så alle er pist borte, da tyskerne endelig når frem. Skønt politiet er under jorden, stiger kriminaliteten ikke i Roskilde. Kriminalpolitiets kontor på Maglekildevej overtages af det tyske GESTAPO.

Chefen for Folkeregisteret i Roskilde ”stjæler” kartoteket og gemmer det på Rådhusets loft. På denne måde kan GESTAPO ikke få personoplysninger i Roskilde.  

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle