1957 

Væveriet ved Rimors Mølle laves om til Hjemmeværnsgård.

Et par gader navngivet 1953  anlægges: Sigynsvej og Hødersvej.  
Toftagervej (marknavn) og Gyvelvej navngives.  
Clermontgade 22 rives ned. I stedet opføres en benzintank.

 

Roskilde Kommune køber Husholdningsskolen på Haraldsborg og bygger den om til plejehjem.

Sophielyst i Asylgade rives ned. Her opføres en række beboelsesejendomme.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle