1961

ved Skuldelev  i Roskilde Fjord findes i Pebberenden fem skibe, som man graver op og konserverer.        

Trægaderne Fyrrevej, Valnøddevej og Morbærvej navngives. Og Vestergade, Borchsgade og Schmeltz Plads får navne. De to sidstnævnte er nye gader i bymidten efter et gadegennembrud. Borch er navnet på en af de gamle købmandsslægter i byen, Schmeltz er Roskildes velgører omkring århundredeskiftet O. H. Schmeltz.

Maglegårdsvej med sidevejen Havsteensvej (efter ejeren af Maglegården 1883-1916 hofjægermester Th. Havsteen) oprettes.

Roskilde Sparekasse køber og nedriver Algade 5 og 7 og nedriver samtidig sin egen gamle hovedbygning på Stændertorvet. Man begynder at opføre sit nye hovedsæde.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle