1962

Fuglebakken og Hedevænget navngives.  
I Himmelev Kommune bebygges resten af gården Vibeholmens jorder med de ”fynske gadenavne” Middelfartvej, Assensvej, Odensevej, Fåborgvej, Nyborgvej, Svendborgvej, Ollerupvej og Kertemindevej.  
I Svogerslev anlægges Eppedalen
Raffinaderiet Petrolia i Svogerslev brænder.

Socialdemokraten, lagerforvalter Børge Ebbe Juel Hansen, får efter et byrådsvalg, hvor de radikale er gået 1 mandat tilbage, SF 1 frem, posten som borgmester efter den radikale Henning Løve Jørgensen. Socialdemokraten William Villumsen, som både har været folketingsmand og borgmester træder ud af rådet efter 41 år; Lisbeth Olsen vælges ind.
På et område syd for den gamle skole i Himmelev påbegyndes opførelsen af en helt ny skole, vore dages Himmelev Skole.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle