1965

Parkeringspladserne Rådhustorvet og Stændertorvet bliver slået sammen til ét torv, som får navnet Stændertorvet. Bytoften og Byleddet navngives.  
I Svogerslev anlægges Klevekær og Bovsager.
Det samme gælder Stistykket, Åstoften og Røglevangen. 

Støden gøres bredere (fra 3 til 9 meter). Der indrettes nogle butikker i den nederste del af gaden mod Byvolden.

I Himmelev Kommune anlægges på gården Strandgårdens jorder vejene mellem Frederiksborgvej og Haraldsborgvej: Strandgårdsvej, Strandparken, og Strandhøjen. I Veddelev tilføjes to veje med lollandske navne: Bandholmvej og Maribovej.  

Skt. Olsgade 6 rives ned for at give plads til Hotel Prinsens parkeringsplads og den sidste udvidelse af gaden.

foto

H. P. Nielsen nedriver Algade 10 og opfører en forretningsejendom.

IRMA køber Skomagergade 21-27, de gamle købmandsgårde, hvor bl.a.  værtshuset Isefjorden og Schrams Købmandsgård havde ligget. Husene rives ned, så der kan opføres en forretningsejendom.

Det gamle Posthus ved banegården rives ned og erstattes af et nyt.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle