1966

Civilforsvaret rømmer det gamle forlystelsesetablissement Trægården, som derpå rives ned. Civilforsvaret flytter til FDB's gamle fabrik på Eriksvej.

Den Radikale Christian Arthur Jacobsen, får efter et byrådsvalg, hvor de konservative er gået 1 mandat frem, socialdemokratiet 1 tilbage, posten som borgmester efter socialdemokraten, lagerforvalter Børge Ebbe Juel Hansen, der 1970 bliver den første amtsborgmester i Roskilde Amt (til sin død 1981).
Kornerup-Svogerslev Kommune indvier på vejen Lynghøjen sin nye, store skole, Lynghøjskolen i Svogerslev.

Passagen får sit officielle navn.
I Himmelev navngives Østre Kirkevej og Lundemarken.  
Mentzes gård i Svogerslev rives ned for at gøre plads for Svogerslevcenteret.

Vejene Brydeholmen, Stenleddet, Tværengen og Munkeleddet  anlægges i Svogerslev.
I Svogerslev anlægges desuden Flensager.

Købmandsfirmaet HAMI nedriver Skomagergade 11 (tidligere det foretrukne damemagasin) og 13. I stedet opføres en forretningsejendom.

Fa. Wandel-Petersen, som til det sidste drev grovvareforretning, fra Schrams Købmandsgård i Skomagergade 15 flytter til Bymarken.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle