1973

Den gamle Kobbermølle ved Frederiksborgvej rives ned. Bygningen i indkørslen ud mod Frederiksborgvej rives også ned.
Hyrdehøj, Navervej, Navervænget, Gammel Vindingevej, Rørsangervej, Løvparken, Løvsangervej og Maglehøjen navngives. Kamstrup Sti opdeles i Kamstrupsti, Eriksvej og Maglelun1975.htmden.  
Socialforvaltningen flytter til en ny bygning på Køgevej.
Roskilde Lufthavn ved Tune indvies.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle