1974

Helgebakken, Snebærvej, Forsythiavej samt de prosaiske Industrivej, Betonvej og Metalvej navngives.  

Kobbermøllen (efter den nedrevne mølle) navngives.  
I Svogerslev anlægges vejene Søbredden og Søbakken. 
Et ældre hus på Kirkevej brænder ned.
Det adelige Jomfrukloster forenes med Odense Adelige Jomfrukloster, grundlagt 1716 af Karen Brahe. Stiftelsen hedder herefter Den Skeels-Juel-Brahe´ske Stiftelse eller blot Roskilde Kloster.

Ved valget er byrådet udvidet til 25 medlemmer. Den Radikale Arthur Jacobsen trækker sig tilbage som borgmester for at passe sit revisionsfirma, og efter, at de radikale får 5, Socialdemokratiet 8, de Konservative 3, Venstre 3, CD 1, Kristeligt Folkeparti 1, kommunisterne 1, SF 2 og Fremskridtspartiet 1, bliver den radikale Grethe Camilla Vørle Munk borgmester. Hun kommer fra formandsposten i Dansk Kvindesamfund.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle