1976

Roskilde Højskole bygger ny bygning på nabogrunden. De opr. bygninger lejes af Dansk Flygtningehjælp.

På den tidligere motorbane ”Roskilde Ring” anlægges en park.

foto

Borgerstiftelsen i Støden rives ned.

 

Ladegårdsvej (gårdnavn), Kongemarken, Søndermarksvej (marknavne) og Fjordvænget navngives. I Himmelev anlægges bebyggelsen Ibsgården på Ibsgårdens gamle marker.

 
I Svogerslev anlægges vejen Søhøjen. 
Den radikale borgmester Grethe Munk dør og afløses valgperioden ud af partifællen, viceinspektør i Undervisningsministeriet John Oluf Iversen.

Roskilde Amt opfører Amtsgården ved Køgevej til sin administration. Man flytter ud af bygningen i Jernbanegåde, som nu kun er Ting- og Arresthus.

Skulpturen Sol lavet af Gottfred Eickhoff (1902-82) i 1962 opstilles ved Amtsgården foto

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle