1878

Chr. Nielsen sælger restaurant ”Løven” på Hestetorvet til den københavnske manufakturhandler P. Petersen, som overlod driften til sin svoger L. A. Scheel. Denne havde tidligere været bestyrer på ”Postgården” i Skomagergade, og da posten jo var flyttet til banegården nu - og da han ikke ville have, at man kaldte hans børn ”løveunger” - fik ”Løven” navnet ”Postgården”. Det blev et respektabelt hotel.

Ting- og Arresthuset i Jernbanegade bygges, hvor førhen galgebakken lå. Amtsrådet brugte også bygningen til sine møder.

Maglekilde Maskinfabrik får patent på en centrifuge, som er opfundet af værkføreren, L. C. Nielsen. Den ”kontinuerlige centrifuge” bliver en væsentlig forudsætning for de mange andelsmejerier, som skyder op rundt om på landet i disse år. Det bliver meget lettere at kærne smør.

Apoteker Vincens Ernst Gottlieb går på pension (død 1907), og Henrik Augsburg køber apoteket. Augsburg er dansksindet sønderjyde, og har derfor fået større og større problemer med at drive apotek i det nu tyske Tønder.

Ildebrandshuset Skomagergade 1 rives ned, og i stedet opføres et hus som Hotel Prindsen, men i mindre målestok. Huset er siden blevet kaldt ”Prinsessen” . Arkitekt er Ove Petersen, der også tegnede Prindsen. Bygherre var agent og brygger N. P. Nielsen, som boede i ”Prinsessen” og havde bryggeri i en længe i Gullandsstræde.

Roskilde Dagblad stiftes. Det støtter den radikale fløj af partiet Venstre.

Ladegårdsmøllen (nu Præstemarksvej) bortset fra stuehuset og avlsgården brænder. De fine milepæle på Kornerups tegning fra 1854 stammer fra et nordsjællandsk jagtdistrikt.

Kroen Møllehusene går over til kun at være spritfabrik.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle