1980

På Præstegårdens gamle jorder i Himmelev anlægges vejene Ravnsholt, Havslunde og Kragholm.  

Biskop over Roskilde stift, Hans Kvist holder op. Bertil Wiberg, som før var domprovst, bliver ny biskop. Ny domprovst udnævnes først året efter.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle