1969            Hans Kvist 
Bispeembedet
Biskopper Roskilde Stift

Hans Kvist (biskop 1969-1980) var en meget agtet biskop i Roskilde stift. Præsterne så ham tit på kirkebænken til gudstjeneste. Han var stiftet en god biskop, blev der sagt. “I de år, hvor han har været stiftets biskop, fyldte han på sin jævne og stille måde en stor plads. Retsind og klogskab var parret med hjertets varme.” “Han var den, der hele tiden lyttede til andre altid rede til, hvis han blev overbevist, at kassere alle egne meninger og begynde forfra. Her - på det ufærdiges plan - var han den åbne og den milde, men sandelig også den kritiske.” “Hvor han var, var der altid trygt og godt at være”, “vi kan i sandhed sige, at ingen har efterladt sig et så stort savn i Roskilde stift som Biskop Hans Kvist.”