1791              Carl Christian Rosted
Peder Brønniche

Kaptajn Sveistrup

Forordningen om gæstgiveri

                                                                      

Carl Christian Rosted, som oprindelig var landmand og havde været forpagter af "Anneberggaard", overtog Printzen efter Peder Brønniche 1791. Han var gift med Ane Marie Borch (født 1743), søster til storkøbmanden Jacob Borch, og da Rosted snart efter døde, drev hun selv Printzen videre i mange år, og er kendt som madam Rosted.

I sine sidste år havde madam Rosted hjælp af sin kusines datter, der i 1817 blev gift med Niels Christian Sveistrup, der havde forladt militæret som kaptajn samme år. Siden bestyrede han "Prindsen" for madam Rosted. Efter hendes død i 1825 blev han den nye gæstgiver.