1817          Niels Christian Sveistrup
Madam Rosted

Trægården

Skydeskive 1841

Den nye "Prindsen"

                                                               

Madam Rosteds søsters datter  blev 1817 gift med Kaptajn Sveistrup, der havde været kaptajn og som fra nu af deltager i den daglige drift af ”Prindsen”. Sveistrup var kaptajn i brandkorpset, og det er i den rolle, han er gengivet på billedet her.

Sveistrup var en driftig mand. I 1823 opførte han ved Frederiksborgvej en træpavillon som sommerresidens for sin familie. Senere kom den til at hedde Trægården. Til haven var der offentlig adgang mod en ringe betaling. 1825 overtager Sveistrup  ”Prindsen” efter enken madam Rosted. Han udvider gæstgiveriets areal (til det nuværende) og bygger sidefløje til. I 1866 flytter Borger- Håndværker og Industriforeningen  fra Skandinavien i Kirkestræde til Prindsen, som man forpagtede af kaptajn Sveistrup.

Sveistrup fik lavet reklamer som denne for sit gæstgiveri. Hans periode kan betegnes som hotellets glansperiode.  Det strakte sig nu fra Rosenhavestræde helt til Olsgade.

Sveistrup var den sidste privilegerede gæstgiver, idet privilegierne forsvandt med loven om næringsfrihed af 1857, der dog først trådte i kraft 5 år senere. Han døde 1873. I 1850'erne havde han nået at gøre sig upopulær hos kong Frederik VII, fordi han ved en fejl engang havde overset et ønske fra grevinde Danner. Da borgerskabet senere bad kongen hædre Sveistrup med et ridderkors, afslog kongen med den besked, at ”en karl, der ikke vil betjene sin konge, ikke fortjener en medalje”. Borgerskabet fik senere kongen overtalt, og Sveistrup fik korset. Han blev så glad for det, at han tog et ældre maleri af sig selv, han havde hængende i sin stue, under armen, gik over til Jacob Kornerup med det, og bad denne male ridderkorset ind på portrættet.

Kort efter Sveistrups død (i 1876) river den nye ejer den gamle gæstgivergård ned for at bygge en ny.