1885                    Algade 18
Den gamle bygning
Farvefoto

Slagtelængen

                                           

1885 river Slagterfirmaet Algade 18 ved Fritz Frederiksen det gamle hus ned og opfører en ny butiksejendom.