Algade 18
Bygningen fra 1885
Slagtelængen

Konservesfabrik

                                              

1885 river Slagterfirmaet Algade 18 ved Fritz Frederiksen det gamle hus ned og opfører en ny butiksejendom. I sidelængen i Hersegade er der stadig slagteri.