1285                  Algade
Resens kort
Forstørrelse
Kortudsnit
Udgravninger af vejbanen

                                                                   

Algade, som den ser ud på Resens tegnede kort over Roskilde fra 1677. Billedet er ikke alt for pålideligt - mange huse på Resens kort ligger forkert eller har aldrig ligget der. Alligevel er Resens kort det eneste billede, vi har af byen, før de store brande i 1731. Læg mærke til, at grundene er smalle og dybe. Algade betyder adels- eller alfargaden, hovedgaden. Her lå byens torv i den vestlige ende af gaden (fra Hersegade (nr. 18) til Skt. Laurentius Kirke, hvor gaden er bredest).