1799               Blågårdsstræde
Maglekildebakken

KFUK-huset

Bevoksning bag husene

                                                                        

Blårgårdsstræde har navn efter en gård med blåt, dvs. brændt tegltag. Før hed den Maglekildestræde. Gaden udbygges i slutningen af 1700-tallet, men kendes først som Blågårdsstræde 1849.