1916                 Bredgade 19
KFUK
Politigård

KFUM-spejderne bygger 1916 huset på hjørnet Bredgade/Kornerups Vænge (fra 1954  politigården Bredgade 19).