1873                 Bredgade
De kornerupske fattigboder

De fattige

Bag ved husene

Længehuse

                                                                  

De bedre huse i fattigkvarteret i Bredgade: De borchske mod vest nærmest Ringstedgade.