1873

Kroner og ører erstatter daler, mark og skilling. 

 

Banen København - Roskilde gøres dobbeltsporet.

Værten på ”Prindsen”, kaptajn Sveistrup, dør. Sveistrup havde nået at gøre sig upopulær hos kong Frederik VII, fordi han ved en fejl engang havde overset et ønske fra grevinde Danner. Da borgerskabet senere bad kongen hædre Sveistrup med et ridderkors, afslog kongen med den besked, at ”en karl, der ikke vil betjene sin konge, ikke fortjener en medalje”. Borgerskabet fik senere kongen overtalt, og Sveistrup fik korset. Han blev så glad for det, at han tog et ældre maleri af sig selv, han havde hængende i sin stue, under armen, gik over til Jacob Kornerup med det, og bad denne male ridderkorset ind på portrættet.

Den middelalderlige kirke i Vindinge er ved at falde sammen, så man begynder at bryde den ned.

Roskilde Tidende (organ for partiet Venstre) stiftes.
De sociale forhold i Roskilde, især som de er Bredgade i husene, hvor der før boede husarfamilier med den ”fine” ende (De kornerupske huse nærmest Ringstedgade) og nummerhusene, de ringeste (De borchske huse nærmest Allehelgensgade) er meget ringe.

Skomagergade 19 mister sit præg af ildebrandshus ved at få tilføjet en etage og kviste.
Den langeske Stiftelse i Skolegade købes af en dame, der af ukendte grunde kalder huset ”Vilhelm Topps Minde”.

Den gamle skole på Bjerget, hjørnet Brøndgade/Havnevej, bliver (Løhdes) bageri. Huset brænder 1905 og den nuværende bygning (opr. med bageri) opføres. I stedet bygger sognet en ny skole i Smedegade på en grund, man køber af Bistrup Gods.

Roskilde Private Realskole grundlægges. Den slår sig siden ned på Dronning Margrethesvej.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle