1285             Fondens Bro
Resens kort
Udgravninger
Forstørrelse
Kortudsnit og model

Fondens Bro, som den ser ud på Resens tegnede kort over Roskilde fra 1677. Billedet er ikke alt for pålideligt - mange huse på Resens kort ligger forkert eller har aldrig ligget der. Alligevel er Resens kort det eneste billede, vi har af byen, før de store brande i 1731. Fondens Bro var en fornem gade, som gik fra borgernes by ved Skt. Laurentius Kirke til det rige præsteskabs område omkring Domkirken.