1450              Vor Frue Stræde
Resens kort
Forstørrelse
Kortudsnit

Vor Frue Stræde, som gaden ser ud på Resens tegnede kort over Roskilde fra 1677. Billedet er ikke alt for pålideligt - mange huse på Resens kort ligger forkert eller har aldrig ligget der. Alligevel er Resens kort det eneste billede, vi har af byen, før de store brande i 1731.