1930                 Hersegade 22
Indkørslen til tømmerpladsen

                                                            

Roskilde Tidendes (i dag Dagbladets) hus i Hersegade 22 opføres 1930, hvor før indkørslen til Borchs tømmerhandel lå.