Elleys Minde
Gårdside
Tegning

                                      

Gartner Elley opførte 1806 på hjørnet af Provstestræde og Frederiksborgvej en gård til sit gartneri. Det blev revet ned i 1904.