Elleys Minde
Gadesiden
Konsumptionen

                                                         

Gartner Elleys hus tegnet på stik fra 1835, der viser bommen ved Olsgades port.