1966          Trægården
Forlystelsesstedet

Set fra syd

Bebyggelse mod Frederiksborgvej

Lejlighedsbebyggelsen inde på grunden set fra vest

                                                                                    

I 1966 flytter Civilforsvaret ud af det gamle forlystelsesetablissement, og bygningerne rives ned. Der opføres beboelseshuse på området.