1450              Rosenhavestræde
Resens kort
Forstørrelse

Model af gaden

Kortudsnit

Rosenhavestræde (23), som gaden ser ud på Resens tegnede kort over Roskilde fra 1677. Billedet er ikke alt for pålideligt - mange huse på Resens kort ligger forkert eller har aldrig ligget der. Alligevel er Resens kort det eneste billede, vi har af byen, før de store brande i 1731.