1806            Skolegade 13
Domprovstegården

 

                                                      

Huset bag træerne med domkirken i baggrunden er det hus, domprovst J. M. Hertz boede i i Skolegade (nr. 13). Det høje hus med gavl bagved til højre er den gamle latinskole.