1816            Domprovstegården
Den nye bygning
Skolegade 13

Domprovste

 

                                                    

Sidefløjen mod syd af bindingsværk på Domprovstegården opføres af domprovst J. M. Hertz. Han boede i et hus ovre i Skolegade, han også selv havde fået bygget (nr. 13).

Domprovstegårdens hovedfløj blev bygget i 1843. Den rives ned 1958.