1370               Sneversti
Resens kort
Gaden som model
Forstørrelse
Kortudsnit

Sneversti (i dag Snæversti), som gaden ser ud på Resens tegnede kort over Roskilde fra 1677. Billedet er ikke alt for pålideligt - mange huse på Resens kort ligger forkert eller har aldrig ligget der. Alligevel er Resens kort det eneste billede, vi har af byen, før de store brande i 1731. Sneversti lå i forlængelse af Skt. Olsgade på den anden side af Algade, men som navnet siger, var / er den ikke særlig farbar. Snævrest er den ved Algade. Der lå en badstue i gaden. Og på hjørnet til Algade ejede Erasmus' Alter en gård.