1669              Herlufsholm i Støden
Herlufsholm
Herluf Trolle 

                                               

Under det senere Herlufsholm - og dermed muligvis under forgængeren Skovkloster - hørte en gård i Støden i Roskilde. Den blev solgt fra til en bonde i 1677. Den er formodentlig bygget 1669, men der kan være forgængere på grunden. Ehlers kort over Roskilde fra 1791 ligger der foruden almindelige længehuse kun to gårde i Støden. Det må være gården øverst, der er Herlufsholms. Den anden gård (nedenfor) findes nemlig ikke på senere kort.