1830            Støden 20
Set forfra

Ældre bebyggelse

Højbrøndhus 1963

 

                                                   

Distriktslæge Johan Henrik Seidelin byggede i 1830 en ejendom på hjørnet af Støden og Store Højbrøndsstræde (Støden 18). Her blev der senere herredsfogedkontor for Ramsø, Tune og Lejre Herreder.