1830

Frederik VI bebuder en stænderforsamlingsordning. Det er meningen, at der skal nedsættes en forsamling i hvert hertugdømme, én i Viborg for Jylland og Fyn og én på Sjælland, som skal give kongen råd - og kun råd.

Der moderniseres på fattiggården i Bredgade (17).

Duebrødre Hospital udvides med en ekstra etage.

H.C. Andersen besøger I. P. E. Hartmann, der ferierer på Bjerget i Sophielyst i Asylgade.

Lorenz Weber fra Nürnberg i Tyskland aflægger svendestykke som tømrer og får borgerbrev i Roskilde.

Distriktslæge Johan Henrik Seidelin bygger en ejendom på hjørnet af Støden og Store Højbrøndsstræde (Støden 20), hvor der siden bliver herredsfogedkontor for Ramsø, Tune og Lejre Herreder.

På anbefaling af Weyse bliver Hans Matthison-Hansen domorganist. Han bosætter sig i Bondetinget 22.

Friederich C. Münter, Sjællands biskop, dør og afløses af Peder Erasmus Müller.
Skomagergade 4-6 kan være ildebrandshuse, som har fået udvidet førstesalen. Her er butikker.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle