Herlufstrup

        

Bjæverskov herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

Tomten efter herregården ligger på marken nord for Juellund. Borgpladsen har været omgivet af grave. Der er fundet teglstensbrokker på pladsen.

ccccccccccccccccccccc                                                  

Herlufstrup 

-1389 Væbnergården Herlufstrup ejes af Jens (Johannes) Bondesen. Den hører til i blandt de meget små væbnergårde.  
1389-1400 Gården tildømmes Oluf Friis af Ørslev.
1400-1420 Per Nielsen ejer gården.
1420-1440 Olav Drøgh skriver sig af Herlufstrup 1425.
1440-1475 Væbneren Per Gammel af Holme har gården i pant 1475. Pantet vedrører hans søsters medgift og kan have noget at gøre med Olav Drøgh eller en søn af denne.
1475-1492 Mathias N. nævnes i Herlufstrup.
1492-1586 I denne periode er der igen oplysninger om godset.
1586-1593 Christoffer Rosengård, der døde 1593 som sin slægts sidste mand, skrev sig til Herlufstrup. Han har formodentlig fået den ubetydelige gård oprettet som hovedgård.
1593-1601 Ved broderens død arvede søsteren Margrethe godset. Hun døde ugift på Herlufstrup 1601.
1601-1612 Endnu en søster, Thale, kunne arve gården, men ved hendes død var den sidste af slægten borte.
1612-1628 En fjern slægtning, Niels Henriksen Arenfeldt, arvede gården.
1628-1656 Næste ejer er Lisbet Bille, som døde 1656. Hun var enke efter rentemester Sivert Beck. 1638 takseredes gården til 38 tdr. hartkorn.
1656 Sønnen Lauge Beck arvede gården ved moderens død. Han skødede den dog samme år til sin søster.
1656-1680 Søsteren Anne Beck var ugift og døde 1680.
1680-1691 Arvingerne solgte gården til forpagter på Svenstrup Andres Andresen Bosel, som stammede fra Flensborg, og som døde 1691. Han fik henstand med at gøre godset større, så den kunne fortsætte som hovedgård. 1688 havde hovedgården 21 tdr. hartkorn.  
1691-1694 Hans enke Barbara Jørgensdatter Mule købte børnene ud og giftede sig igen med Jørgen Svennesen. De solgte gården 1694. Gården havde da 123 tdr. harkorn bøndergods.  
1694 Baron Jens Juel var den nye ejer. Han gav 5400 rdl. for godset og lagde det sammen med Jonstrup. Det sammenlagte gods kaldte han Juellund.