Juellund

        

Bjæverskov herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

Hovedbygningen blev opført af Jens Juel i 1695 (1 længe, 2 stokværk). 1840 blev den bygget meget om for så at blive revet ned 1917. 

ccccccccccccccccccccc                                                  

Juellund 

1694-1700 Juellund blev samlet af Jens Juel 1694 ved sammenlægning af Herlufstrup og Jonstrup (begge Vollerslev sogn). Juel fik kongelig tilladelse til at lægge gårdene sammen 8/12 samme år.Til det nye gods føjedes 8 huse i Tokkerup (Fakse sogn). Året efter byggede han hovedbygningen. Godset blev taget ud af fælleskabet i Vollerslev og blev anerkendt som sædegård. Juel fik også forkøbsret på bøndergods, der tidligere havde hørt under Herlufstrup eller Jonstrup. Ved at købe i følge denne ret, forøgedes godset betydeligt til 56½ tdr. hartkorn under hovedgårdstaksten, 7½ tdr. hartkorn skovskyld, nogle kirker, ilat under hovedgården 73 tdr. hartkorn. Hertil kom så 382½ tdr. hartkorn bøndergods.
1700-1702 Juel døde 1700 og enken Dorothea Krag ægtede 1701 feltmarskalløjtnant greve Christian Gyldenløve af Samsø, der døde 1703. Han nåede dog lige at sælge Juellund 1702.  

1702-1715 Køber gav 32.000 rdl.. Det var kommerceråd Hans Benzon til Sohngårdsholm m.m..
1715-1717 Den ældste af dennes sønner Søren (Severin) Benzon (død 1726) arvede gården, men solgte den snart efter for 43.000 rdl. kurant.
1717-1729  Køber var Morten Glede, som 1729 afhændede godset med en hovedgårdstakst på 72 tdr. hartkorn og bøndergods på 506 tdr..
1729-1751  Køberen var bogsamleren, præsident i underadmiralitetsretten, Niels Foss. 
1752- Da Foss døde, solgte arvingerne godset året efter. Køber var Anne Sophie Rantzau, gift Schack, som døde 1760. Hun gav 47.010 rdl. kurant for godset og drev det herefter sammen med Giesegård, som hun også ejede. Sådan vedblev det at være. Ved lensafløsningen afgav Juellund 150 ha til udsmykning.