Annebjerggård

Ods herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

Hovedbygningen er opført 1856 i italiensk stil med to stokværk og kældre (arkt. S. Th. E. Sørensen). Den tidligere hovedbygning, som siden 1916 har været skilt fra gården, var først herregårdspension og senere optagelseshjem.

Annebjerggård

-1660

Anneberg ligger i Højby Sogn i Odsherred Kommune. Skovgård (o. 1370 Skovgaarth) og landsbyen Mosby (o. 1370 Mosby) er oprindeligt krongods.

1660-1688 Rentemester Henrik Müller fik efter 1660 godset som afdrag på statsgæld og oprettede Annebjereggård af Skovgård og den nedbrudte lands by Mosby. Müller gav gåden til sin datter. 
Datteren var Anna Catharina Müller gift med dr. Casper Bartholin
1688-1692 Derefter ejede den hamborgske jøde Emanuei Texeira til Dragsholm den.   
Hans søn Samuel Texeira solgte den 1692.
1692-1697 Køber var rnaterielforvalter, senere assessor i admiralitetskollegiet Gunde Vossbein, som 1694 skaffede den hovedgårdsrettigheder. 1697 solgte han den videre.  
1697-1705 Samdrift med Ellingegård. Han solgte til assessor Hans Leegaard. Ellingegård var nu lagt sammen med den. 1705 solgtes begge gårde.   
1705-1724  Køber var assessor Christian Wildenradt (f. 1671 i Bergen, døde d. 28. april 1723), hvis enke Vibeke Margrethe Weldingh solgte dem videre 1724.  
1724-1743 Hun skødede til kommerceråd Peder Schwane, der ejede dem endnu 1754. Han havde været præceptor (lærer) for assessor Christian Wildenraths og Vibeke Margrethe Weldinghs børn på Annebjergaard og giftede sig 1724 med den nu 32 årige enke, Vibeke Margrethe Weldingh.  
1743-1760 Næste ejer var Niels Christian Bang.  
1760-1770 Begge gårde kom så i kammerråd og kongelig forvalter Jakob Hansens besiddelse. Denne solgte dem 1770 med gods og Vig og Rørvig kirker.  
1770-1776 Han solgte til forvalter Henrik Rosted for 46.000 rdl.   
1776-1801 Gården købtes 1776 af Christian VII Kronen solgte gården 1801.
1801-1810 Køber var inspektør Frants Wilhelm Trojel. Hovedbygningen var en trefløjet teglhængt bindingsværksbygning. Prisen for 21.212½ rdl. Trojel afhændede godset 1810.    
1810-1814 Han solgte til kaptajn Lorenz Fribert (* 6/10 1781 † 22/4 1814) for 110.000 rdl. Dennes enke Ulrice Eleonore Fribert (* 7/3 1784 †  13/3 1841) afhændede den 1814.  
1814-1874 Ny ejer blev kaptajn Frederik von Buchwald. 1828 overtog Ulrice Eleonore Fribert, som repræsentant for boet efter hendes afdøde anden ægtefælle Christian Benzon Trojel, gården, men ved den påfølgende auktion købte Buchwald den igen. 
1874-1913 Efter Buchwalds død 1874 ejede datteren Anna Mariane von Buchwald Annebjerggård. Hun solgte den 1897 til sin mand cand. jur. Christian Frederik Ferdinand von Holstein, som 1913 solgte den videre.
1913-1914 Køber var hofjægermester Harald Herman Rehling-Quistgaard. Efter at hovedbygningen og flere arealer var fraskilt, solgtes den 1916.  
1916-1932 Køber var E. H. Steenberg 1932 solgtes gården for 240.000 kr.   
1932-1947 Ny ejer var C. Christfort, der tilkøbte 55 ha af Klintsø og solgte videre1947.   
1947-1970 Køber var forretningsmanden, fabrikant,  J. C. Hempel for 800.000 kr. Han oprettede et museum, Anneberg-Samlingerne, som er nordens største glassamling. Det blev indviet af Hempel i 1965. Ny hovedbygning blev opført efter ejerens udkast 1949-1952.  Opførelse af et kulturhus ved A. P. Birkedal 1963 var også Hempels værk.  
1970-1985 Sønnen Peter Hempel var næste ejer.
1985-2000 Sidste private ejer blev Hans Tandrup Anneberg. Godset er på 139 hektar.  
2000-2007 Det overgik herefter til Trundholm Kommune.
2007- Trundholm blev en del af Odsherred Kommune.
1673 oprettede rentemester Henrik Müller af Nygård, Nygårds mølle, jorder fra Højby samt Nykøbing bys Torsjorder hovedgården Drøsselholm, der 1688 havde 55 tdr. hartk. og 330 tdr. land under piov. Han overlod den til sin datter Drude Müller salig Thomas Finkes. 1688 måtte han imidlertid afstå den til Emanuel Texeira, og 1694 skødede dennes søn gården til kronen. Den kaldtes da endnu hovedgård, men den synes aldrig at være blevet drevet som en hovedgård, idet den 1678 var forpagtet ud til 3 bønder. Allerede 1696 synes den at væe udstykket i 3 bøndergårde, og 1718 bestod den af 4 bøndergårde, der sammen med Nygård møle udgjorde Nygård by. Torsjorderne gik tilbage til Nykøbing købstad.