Bartholin
                                                                                                       
 
 
 
 
 
  Jesper Pallesen  ~ NN    
  Bonde  
  * ca. 1536 † før 1613  
     
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  Bertel Jespersen  ~ Anna Rasmusdatter Tinckel        
 
Magister, Sognepræst
d.a. Rasmus Tinckelsen    
  † 1613
Magister, Sognepræst Vemmehøj, Provst
     
       
       
       
           
           
 
 
 
       
  Bartholin er græsk for Berthelsen          
  12 af slægten endte som professorer ved Københavns Universitet          
           
           
           
           
         
           
           
           
           
           
 
 
 
 
         
  Caspar Jesper Bartholin  ~ Anna Fincke            
  Cand.med., Cand.theol.  ~ København 22/11 1612        
  Professor i Elementær Latin København  
  Professor i Medicin København  
  Professor i Teologi København  
  * Malmø 12/2 1585 † Sorø 13/7 1629  
     
 
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                                                                           
                         
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
   
 
 
 
 
    (E)rasmus Bartholin  ~ NN   Albert Bartholin  ~ Karen Haagensen   Thomas Bartholin  ~ Else Christophersdatter Hansen Bertel Casparsen Bartholin  ~ Sille Marie Glob Anna Bartholin  ~ Jacob Mathiesen   Caspar Bartholin  ~ Anna Cathrine Müller  
  til Lindholm     Magister d.a. handelsmand Bartholomæus Haagensen   til Hagestedgård ~ 8/5 1649 til Holbæk Slots Ladegård ~ 20/6 1647   Professor   til Kongsdal til Ledreborg og Kornerup  
  Professor i Matematik Københavns Universitet     Professor Designati Frederiksborg Skole   til Ellinge * 5/11 1634  † Hagestedgård 17/3 1675 til Sonnerupgård * Køge 21/2 1630 † 21/1 1675   dr. Jur.  
    Professor i Medicin Københavns Universitet     Rektor for Frederiksborg Skole   Magister     Magister d.a. Christen Glob   Kancelliråd  
    * Roskilde 13/8 1625 † København 4/11 1698     * København 1620 † København 17/5 1663   Professor i Medicin København     Professor i Latinsk Filologi København   Adlet posthumt 1674  
            Professor i Matematik København     * København 21/9 1614  † København 29/1 1690   som von Bartholin  
 
        Professor i Anatomi, Kirurgi og Botanik København     * 1618 † Kornerupgård 1670  
          * København 20/10 1616 † Hagestedgård 4/12 1680  ~  Magdalene Rohde      
                ~ 20/10 1678        
                † København 25/10 1708          
                til Ellinge        
                       
                       
                       
                       
                   
                 
                 
                 
                                                                                           
                                                         
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
   
 
  Bülow
 
 
 
 
 
 
  Caspar Rasmussen Bartholin   Anne Marie Bartholin ~ Ole Christensen Rømer Cathrine (Karen) Bartholin  ~ Peder Schade Anne Margrethe Bartholin  ~ Holger Jacobæus Caspar Thomassøn ~ Anna Fabricius Cathrine Bartholin  ~  Johan Adolph Bornemann Peter Bartholin  ~ Anne Margrethe Margrethe Bartholin  ~ Christian Müller Christopher Thomsen  ~ Marie Anne "Mariane" Grove Hans Thomsen  ~ Anna Maria Reitzer Thomas Thomsen von Bartholin ~ Anne Tistorf Caspar Bartholin   Anne Cathrine Bartholin    ~ Christian Christopher Bülow Henrietta Margareta von Bartholin  ~ Mickael Jönsson
  Professor Designate i Matematik, Filosofi   * 1663 † 1694 ~1681 † 1698      Rektor i Roskilde       Professor i medicin Bartholin ~ XX/9 1679 * ca. 1660 ~ 1683 til Sonnerupgård † 1698 * København XX/3 1652  til Kattrup  von Bartholin ~ Krogerup 16/7 1682   von Bartholin ~ Vor Frue Kirke, København 13/12 1694 Etatsråd, Cand.jur. ~ København XX/11 1685  til Nørager & Søgård   til Tørning & Haseldorf Kompagnichef i Vestsjællandske Infanteri * Danmark 1671  Ehrenborg
  & Naturvidenskab hos Københavns Universitet   til Lindholm   * Roskilde 1641 † 1712       Ejer af Veddelevgård. Ejer af  Hagestedgård som han solgte 1704 * 10/11 1643 † København 18/2 1713   Sognepræst ved Frue Kirke, København Adelspatent 1731   † 29/1 1711 og Tyrrestrup til Kås * Gilleleje XX/12 1661 † Kås 4/9 1733 Cand.theol. * 8/2 1668 † København 9/3 1733 Højesteretsjustitssekretær * ca. 1663 † København XX/3 1744  Kaptajn   * ca. 1666 † XX/3 1727   † Hovdala, Skåne 2/4 1720 til Hovdala, Brönnestad, Hässleholm
  * 24/8 1662 † 19/10 1702   Ansat af Louis XIV   ~ 19/9 1681 Storkorsridder, Konferensråd, Dr.med. d.a. Christian Fabricius   Provst over Sokkelund Herred   ~ 8/2 1671 Adelspatent 1731 d.a. fyrforvalter Peder Jensen Grove Professor Designate i Latinsk Filologi d.a. Assessor Jørgen Ernst Reitzer Deputeret i Søetatens Generalkommissariet
d.a. Mikkel Henriksen
† 1730       Kirkeinspektør i Skåne
    Underviste tronarvingen (le dauphin)   Adelspatent 1731     Etatsråd   Professor Designate i Orientalsk Filologi   Kongelige Antikvar Magister, Sognepræst Nikolai Kirke  
 
 
  Professor i astronomi København 1681   Læge, Generalprokurør     Landsretsdommer i Nørrejylland   Professor Designate i Teologi København   Professor i Filosofi København   Liniens sidste mand  
  Rektor for universitetet 1694 - 1705   Professor i Elementær Latin København   Professor i Matematik København   Adelspatent 1731  
* Roskilde 29/3 1659 † 5/11 1690
 
      Justitsråd 1694, dommer i Højesteret   * København 10/9 1655 † København 11/6 1738       * København 23/12 1657 † Kås 14/4 1714   * Hagestedgård 16 Apr 1665   ~ Else Magdalene Bartholin      
        Etatsråd 1706                   † Kongsdal, Mørkøv 31/10 1738          ~ København 2/8 1726     
      * Århus 1644                  
      Begravet i Vor Frue Kirke, København     Brødrene Hans og Caspar opførte ca. 1700 på en grund, uni-       Brødrene Hans og Caspar opførte ca. 1700 på en grund, uni-          
      s.a. Christen Pedersen fra Rømø, handelsmand i Århus     versitetet ejede, en lystgård ved Sengeløse, som de kaldte Pilenborg.       versitetet ejede, en lystgård ved Sengeløse, som de kaldte Pilenborg.          
      Chresten Pedersen Rømer     Her opførte onklen Ole Rømer 1704 Observatorium Tusculanum, der       Her opførte onklen Ole Rømer 1704 Observatorium Tusculanum, der              
      & Anne Olufsdatter Storm af århusiansk familie     var i brug på stedet til Rømers død 1710. Derpå forsvandt det, og det       var i brug på stedet til Rømers død 1710. Derpå forsvandt det, og det              
          samme gjorde Pilenborg ca. 1740.       samme gjorde Pilenborg ca. 1740.              
                             
                             
                             
                             
                   
                                   
                         
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
   
 
 
     
  Else Magdalene Bartholin  ~ Ole Rømer   Else Sophie Bartholin  ~ Christoffer Düssel Caspar Christopher  ~ Elisabeth Hedevig Eichel   Else von Bartholin Thomas von Bartholin Søster von Bartholin  
  * 24/6 1680 † 9/7 1763 ~ 1699   von Falkenskiold von Bartholin-Eichel ~ 1744   * København XX/1 1687 * København 10/6 1689  * København 22/12 1687  
  til Åstrup Kloster d.a.  Just Valentin Eichel  
  til Trudsholm til Åstrup  
                      Konferensråd Landsdommer i Fyn, justitsråd  
     
 
    Højesteretsjusteriarius (Højesteretspræsident)        
       ~ Thomas Thomsen von Bartholin   * 1700 † 1765      
      Kongelige Antikvar, Professor København          
      ~ København 2/8 1726         
               
               
           
           
           
           
         
         
         
         
                       
                 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
      Mariane Magdalene Eichel Bartholin  ~ Hans de Brinck-Seidelin Johan von Bartholin-Eichel  ~ Marie Elisabeth Lasson Thomas Eichel  ~ Cathrine Margarethe Helt  
      * Åstrup 12/5 1752 ~ 1779 til Åstrup ~ 23/7 1779 von Bartholin-Eichel ~ Københavns Slot 20/4 1781   
      † Eriksholm 17/8 1800   til Svanholm   Justitsråd, Kaptajn, Cand.jur * København XX/7 1762 † København 30/9 1824  
      Etatsråd, Cand.jur.   Byfoged og Politimester i Nykøbing Sjælland d.a. Kongelig Kok Jens Helt  
              Ordinær Højesteretsassessor (Højesteretsdommer)    Borgmester, Byskriver Kalundborg    
     
* København XX/11 1748
 
Ovelandsretsassessor Overretten Viborg
   
      † Åstrup 29/5 1799   * København 17/4 1755  
       ~ Bolette Marie Graah † København 12/1 1829  
        ~ Vor Frue Kirke, København 17/6 1774       
             
             
             
             
             
             
               
             
             
             
                   
                 
     
 
 
 
 
 
     
 
   
      Bolette Maria Dorothea ~ Vilhelm Peter Zeuthen Johan von Bartholin-Eichel  ~ Charlotte Grodtschilling Thomas Christian  ~ Sophie Frederikke Fahnøe  
       von Bartholin-Eichel  til Sophienholm, Tølløse til Svanholm, ~ København 9/6 1800    von Bartholin * 1787 † 1816  
      * Soderup 10/11 1786 ~ 2/11 1809 Edelgave * København 31/8 1778 † Våbensted 4/5 1847 Sekondløjtnant, Godsforvalter  
      † København 10/9 1873   & Åstrup d.a. Kontreadmiral Frederik Grodtschilling * 1783 † 1832  
      Cand.jur. & Louise Frederikke Lütken      
  * Åstrup 14/9 1780 † Karlsbad 11/7 1819
     
         
         
         
                   
                   
                 
                 
                 
                     
                     
                 
                 
                   
                               
                         
       
 
 
 
 
 
     
 
     
 
   
        Vilhelm Peter Bartholin ~ Jacobine Severine Gottholdine  Charlotte von Bartholin-Eichel ~ Just Georg Valdemar Aagaard Corinne Sophie von Bartholin  ~ Gustav Frederik Lassen Charlotte Bolette von Bartholin  ~ Johannes Dam Hage  
        Kammerjunker, Husfoged i Nybølle Grevenkop-Castenskiold * Svanholm 8/12 1814 Cand.jur., Prokurator (Advokat) * København 1/10 1810 † Odense 23/11 1848 ~ Haderslev 21/9 1832  * København 20/7 1806  ~ Gadstrup 16/9 1831  
        † 1896   † København 25/5 1887  Bankdirektør i Maribo Laane- og Diskontobank  
 
Gehejmeråd, Cand.jur., Borgmester † Roskilde 28/7 1834  Adjunkt ved Roskilde Kathedralskole  
            Folketingsmedlem   Overpræsident    
            * København 12/3 1811 † København 16/3 1857   * Haderslev 8/8 1801 † Flensborg 13/3 1854    
            s.a. Krigsassessor, Cand.jur., Holger Halling Aagaard   s.a. Justitsråd,  Auditør Frederik Christian Lassen    
                 
     
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                                     
                               
       
 
     
 
     
 
 
 
             
        J Georg V Bartholin ~ M D Philipsen Jørgen Frederik Bartholin   Thalie Helene "Lone" ~ Christian Diedrich Lerche              
        Postmester Misse Sekondløjtnant, Journalist   Bartholin ~ 25/4 1893              
        * 1863 † 1930   Chefredaktør for Dagbladet   * 14/4 1866 † 5/1 1956 Kammerherre              
            Medredaktør af Dagens Nyheder     Kongelig Kommissarius for Øerne              
            * 18/11 1857              
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
       
 
                 
        Birger Bartholin                
        Koreograf og Balletmester ved Les Ballets              
        Balletmester for eget balletkompagni              
        * Odense 1/5 1900       
           
           
           
           
           
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa