Serritslev len i Fleskum herred

Borge i området: København

København

Bispegods

Fleskum herred

Gods i herredet

Hovedgårde: Serritslev

                                                          

Under Roskilde bispestol hørte lenet Serritslev uden for København, hvor nu Frederiksberg (dengang Solbjerg) og Valby (del af Hvidovre sogn ligesom Vigerslev) ligger. Det var et stort len, som også dækkede en del af de områder, hvor Nørre- og Vesterbro ligger i dag.

Sogn Hovedgård Byer Gårde Noter
Solbjerg Serritslev Serritslev 1 3½ bol og 4 gårdsæder. Ærkediakonen/ærkedegnen har de øvrige 6 gårde i byen.

                                                                                                                                                                                                                                

Serritslev 11
Solbjerg 13 Frederiksberg i dag.
Hvidovre Nyby 8   -
Valby 11   -
Vigerslev 9   -