Sokkelund herred
Oversigten herunder viser det gods, kirkelige institutioner ejede i Sokkelund/Støvnæs/Fleskum herred i middelalderen. Hvis det klipper på herredskortet her til venstre, kan du se herredets kirker samt det ejede gods sogn for sogn. Hvis du klikker på kortene herunder, kan du se en mere specificeret beskrivelse af det gods, der er tale om, hvor det ligger, hvor meget der er tale om, måske også hvor man har fået det fra og hvad det giver i afkast. Helt lokale forhold (præstegårde og byklostre) er ikke medtaget i oversigterne.

Herrederne

Kirker i herredet

 

 

 

Bispegods København

Bispegods Serritslev
Bispens Hjortholm len
Skt. Agatha alter i Roskilde Domkirke
Skt. Andreas alter i Roskilde Domkirke
Skt. Anna altrene i Roskilde Domkirke
Skt. Barbaras alter i Roskilde Domkirke
Johannes Evangelistens kapelalter i Roskilde Domkirke
Skt. Lucius' alter i Roskilde Domkirke
Skt. Olai alter i Roskilde Domkirke
Skt. Vilhelms alter i Roskilde Domkirke
Antvorskov Kloster
Æbelholt Kloster
Esrum Kloster
Knardrup Kloster
Sorø Kloster
Vor Frue Kloster, Roskilde