Jasmund len på Rügen

Rygen/Rügen

Bispegods

Kirker på øen

Øen Rügen bestod af flere og store kirkelige len under Roskilde bispestol. Jasmund len var et af de mindre. Jasmund er nærmest en ø, som ad dæmninger (strandvolde) er forbundet med resten af Rügen. Gårdene under lenet hørte til sognebyen Sagard. Tienden af Lagarden kloster (Lancken) og afgifter til Bischofsdorf fra området Jasmund tilfaldt også lenet.

Sogn Hovedgård Byer Undergårde Penge Kirketiende
Sagard  - Jasmund len 14 38½ mk, 50 dl Bischofsdorf
Lagarden kloster Lancken  - 80 mk Lagarden kloster

I brevene fra Roskildegård er Rygen sporadisk behandlet i afsnit K "Breffue udi en otting". Her står der også meget, meget lidt om lenet Jasmund.

Jasmund
1381 Unge Sune Sonnessen af Jasmund sender bisp Niels et fejdebrev! Året efter får han 3 læster rug af bispens official på Rygen, så måske er fejden dermed slut. Brev K.28, 29