Streu grevskab på Rügen

Kongelige len og lensmænd

Rygen/Rügen

Bispegods

Øen Rügen bestod af flere og store kirkelige len under Roskilde bispestol. Det største kirkelen var grevskabet Streu, som bispen havde fået som pant af øens største jordejer, den oprindelige fyrsteslægt og ejerne af Putbus (Podebusk)

 

Sogn Hovedgård Byer Undergårde Penge Kirketiende
 Zirkow Grevskabet Streu

  Streu  1 181 mk, 7 sk    

                                                                                                               

Kradistze (Krakvitz) 1
Triptitze (Trips) 3
Bultze (Buschvitz) 6
Dalkvitz 3
Cirkow (Zirkow) 7
Schmacht 2
Haghen (Grebshagen/Gropenhagen) 4

I brevene fra Roskildegård er Rygen sporadisk behandlet i afsnit K "Breffue udi en otting". Her står der også lidt om lenet Streu.

Grevskabet Streu har en særlig status.

1373-1410 

 

Den senere danske drost Henning Podebusk, der stammer fra Rügen, sælger noget af sit arvegods i grevskabet til Otho Kromero for 700 mark.  Brev K.33
Henning Podebusk sælger 1386 gods på vegne af Wulegens Segebarn. Det drejer sig om Bulitze og Gropenhagen. I hvert fald sidstnævnte har bispen købt. Brev K.30
Bispen får 1410 lenet  i pant af drosten Henning Podebusk (Putbus). Forleningen bekræftes af den lokale hovedejer af Putbus, Predbjørn Podebusk. Hr. Henning har lånt 30 lødige og 29 lybske mark af bispen. Brev K.23
1410  Grevskabet indgår i bispedømmets godser på Rügen, og det meste af tiden er det udlagt som et selvstændigt len, ofte sammen med Ralswik. 1410-1477 Hvem der til at begynde med administrerede lenet, vides ikke.

 

1477-1500 Henrik Norman (Normann) forlenes med grevskabet af Oluf Mortensen.
Henrik Normann forlenes 1486 yderligere med Ralswiek Brev K.7

 

1500-1528  Martin Barnekow (Barnekow) (død 1540) får tillige lensbrev på Ralswiek. Brev K.17
Barnekow får 1504 løftebrev om at overtage Streu, når Normann dør. Det sker 1506. Han får grevskabet med en afgift på 66 gylden. Afgiften nedsættes 1519 med 16 gylden for Biskop Lage Urnes bispetid. 1528 mister Barnekow Streu. 

Kirkeligt hørte Putbus til Gartz sogn, men ejerne opførte deres egen kirke i Vilmnitz. På fyrstegodset havde man desuden sit eget kapel. Da godset blev til et slot, fik det en slotskirke, som i dag er sognekirke for Putbus by. By og slot er i gennemført klassicistisk stil, og det er kirken også. Den er opført 1846 som kursalon, men blev omdannet til kirke i 1892. Det oprindelige slotskapel blev  nemlig ødelagt ved en brand i 1865.

Rygens kirker